Per Halle

Europan E10

Name: Action
Location: Trondheim, Norway
Team members: Erik Engebretsen, Knut Borgen and Per Halle
Website:www.europan.no/E10/Trondheim/entries/AA987


 


massivtre konsept.
 

bakgården.</H5>

Aktivitet i fasadene. Liv i : bakgården.

 8 atellier og 3 leiligheter.</H5>

plan av 3 etg.: 8 atellier og 3 leiligheter.


arealplan
 

leilgheter, atellier, bakgård.</H5>

tverrsnitt. teater, backstage,: leilgheter, atellier, bakgård.


langsnitt.
 


aksonometri. 3 etg.
 


fasader og massivtre.
 

og bruk av leiligetene.</H5>

konseptdiagram. intensjoner : og bruk av leiligetene.

utend√łrsscene.</H5>

modellfoto. bakg√•rd med : utend√łrsscene.

leilighet med aktivitet i fasaden.

foto av konseptmodell. : leilighet med aktivitet i fasaden.

</H5>

Oppriss mot gaten og parken.:


idéskisser.
 


tall og info